014 63 97 30 info@wzga.be

Update 14 januari + vaccinatie

Update 2 december 2 v3

14/01/2021

Beste bewoner, familie en naasten,

 

Ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat ondertussen beide campussen opnieuw als covid-vrij kunnen beschouwd worden. Op campus De Vrijheid werd afgelopen week de afdeling voor bewoners met dementie terug een niet-besmette zone en op campus De Lusthoven werd de covid-afdeling op  de Kastanjelaan en de Lindelaan opgeheven. Helaas moet ik ook meedelen dat op campus De Lusthoven drie bewoners de strijd tegen het virus hebben verloren. We willen de familie en naasten veel kracht en sterkte toe wensen in deze moeilijke tijd.

We kregen afgelopen week van het agentschap Zorg en Gezondheid ook bericht dat onze medewerkers samen met de bewoners zullen gevaccineerd worden. Dit betekent concreet volgende planning:

  • 25/01/2021: 1ste vaccinatie van de bewoners en de medewerkers van campus De Lusthoven
  • 26/01/2021: 1ste vaccinatie van de bewoners en de medewerkers van campus De Vrijheid
  • 16/02/2021: 2de vaccinatie van de medewerkers van zowel campus De Lusthoven als campus De Vrijheid
  • 17/02/2021: 2de vaccinatie van de bewoners van zowel campus De Lusthoven als campus De Vrijheid

Er wordt materiaal geleverd voor 6 vaccins per flacon maar de telling gebeurt op 5 vaccins per flacon. Dit betekent concreet dat als er 6 vaccins uit 1 flacon kunnen opgetrokken worden, we meer mensen kunnen vaccineren dan enkel onze bewoners en medewerkers. We leggen dan ook een reservelijst aan waarbij (actieve) mantelzorgers en vrijwilligers voorrang krijgen, gevolgd door externe medewerkers en zorgmedewerkers uit de eerste lijn. De mensen die hiervoor in aanmerking komen, zullen telefonisch door ons gecontacteerd worden in de loop van deze en volgende week.

Bijkomend wil ik nog eens herhalen dat vanaf woensdag 13/01/2021 de bezoekregeling doorgaat in code oranje. Deze bezoekregeling wordt -zoals eerder deze week aangegeven- aangevuld met tuinbezoeken. U kan het reservatiesysteem hiervoor vinden op onze website, alsook kan u daar de bezoekregeling raadplegen.

 

Wij kijken hoopvol naar de toekomst en hopen snel terug naar een relatief normale situatie te kunnen terug keren.

 

Vriendelijke groeten,

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA