014 63 97 30 info@wzga.be

Update 17 december

Update 2 december 3

17/12/2020

Beste bewoners familie en naasten,

 

Het zijn uitdagende weken voor iedereen binnen onze woonzorggroep.

Voor campus De Vrijheid hebben we deze week een afbouwplan opgesteld. Dit betekent concreet dat we deze week nog de covid-afdeling van ’t Geburt gaan opheffen. Voor afdeling de Willekom wordt dit gepland in het begin van volgende week, 3 bewoners die later in quarantaine zijn gegaan, zullen nog op de kamer verzorgd worden met de nodige veiligheidsmaatregelen. Het is ons streven om deze afdelingen nog voor de feestdagen  naar de ‘normale’ situatie te laten terugkeren. Afdeling de Luifel (voor bewoners met dementie) blijft voorlopig nog in quarantaine, hier werd afgelopen week nog een bewoner positief getest op het virus. Helaas hebben ook 3 bewoners het gevecht tegen het virus verloren. We willen onze oprechte deelneming betuigen aan de familie en naasten en wensen hen veel sterkte en moed in deze moeilijke periode.

Afgelopen week testten 2 medewerkers positief en twee medewerkers zijn ziek thuis en wachten nog op hun testresultaten.

 

Sinds de laatste communicatie zijn er op campus De Lusthoven 29 bewoners bijkomend positief getest op covid-19 en dit op de 3 afdelingen waar vorige week reeds besmettingen werden vast gesteld. Enkel op de Beukenlaan zijn er geen bewoners die positief hebben getest op het virus. Concreet betekent dit dat zowel de Kastanjelaan als de Lindelaan als de Boslaan volledig covid-afdelingen zijn. We betreuren jammer genoeg deze week 3 overlijdens. We wensen de familie en naasten veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.  

Na een 2de collectieve testing van het personeel testten 16 personeelsleden positief op het virus.

 

Het is een hele uitdaging om de continuïteit van zorg te garanderen op beide campussen maar we staan er garant voor dat dit toch gebeurt. Medewerkers werken extra shiften, directie, coördinatoren en therapeuten staan mee in de zorg, interim werkkrachten komen ondersteunen waar het kan en alle andere mogelijke hulpbronnen worden aangesproken.

 

Bezoek kan nog steeds doorgaan in code rood (= 1 bezoeker per bewoner per week), ook bij de positieve bewoners, uiteraard met de nodige beschermingsmiddelen. Tijdens de feestdagen is er ook de mogelijkheid tot bezoek tussen 13-17u. na telefonisch contact met één van de coördinatoren wonen en leven. Andere vragen in verband met de feestdagen kunnen ook met de coördinatoren besproken worden. Bewoners die niet (meer) op een covid-afdeling verblijven kunnen zoals voorheen met bezoek naar buiten tijdens de bezoekmomenten. Bewoners die zelfstandig het woonzorgcentrum kunnen verlaten, kunnen dit uiteraard te allen tijde.

 

We hopen dat de feestdagen toch wat warmte en hoop mogen brengen en dat 2021 betere vooruitzichten mag bieden.

 

Blijf goed zorgen voor uzelf en voor elkaar,

 

 

Vriendelijke groeten,

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA