014 63 97 30 info@wzga.be

Update 17 maart 2022

Omikron 3

17/03/2022

Beste allen,

Deze week mochten we richtlijnen ontvangen vanuit zorg en gezondheid die vanaf vandaag ingaan. De richtlijnen zijn veel beperkter geworden waardoor we als organisatie meer vrijheid krijgen om samen met het outbreakteam beleid te voeren afhankelijk van de epidemiologische situatie in onze organisatie. We zijn er echter wel toe gehouden om de basismaatregelen en de specifieke maatregelen na te leven. Concreet betekent dit het volgende:

Basismaatregelen:

  • Een goede handhygiëne.
  • De afstandsregels respecteren en het correct dragen van een mondneusmasker.
  • Een goede ventilatie en verluchting van alle bewonerskamers, leefruimten, gemeenschappelijke ruimten.
  • Een goed onderhoud, reiniging en desinfectie van de lokalen, materialen en high touch oppervlakten.
  • Transparante en duidelijk communicatie over het beleid in de voorziening naar alle belanghebbenden.
  • Alertheid voor symptomen van COVID-19 en het zo snel mogelijk nemen van de nodige maatregelen.

Specifieke maatregelen:

  • Het dragen van een mondneusmasker is vastgelegd sinds deze week in een koninklijk besluit en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Het besluit bepaalt dat voor iedere persoon van 12 jaar en ouder het verplicht is om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker in de binnenruimten van onze voorziening. Dit koninklijk besluit is hier terug te vinden.
  • Ventileren en verluchten: overal werden CO2-meters geplaatst en wordt er verlucht op basis van de CO2-waarden.
  • Het opmaken en volgen van een bezoekersregeling: deze is samen met jullie opgesteld en nog steeds beschikbaar op onze website. We zullen hiervan een evaluatie uitvoeren en zaken die niet meer van toepassing zijn verwijderen of zo nodig bijsturen. Voorlopig blijven we nog steeds in code groen en zijn er geen beperkingen in onze organisatie.

 

Uiteraard blijven wij alles nauwgezet opvolgen met het outbreakteam en houden wij jullie op de hoogte wanneer er iets zou wijzigen in de huidige situatie en/of maatregelen.

Jammer genoeg moet ik ook melden dat er op campus De Lusthoven 2 bewoners positief zijn getest op covid-19. Alle hoog risicocontacten zijn ondertussen getest voor een eerste keer en gelukkig waren deze resultaten negatief. Er zijn momenteel nog 4 medewerkers inactief omwille van een covidbesmetting.

 

Samen met jullie hoop ik dat de situatie zowel in de maatschappij als in onze organisatie stabiel mag blijven zodat we volop kunnen blijven genieten van mooie momenten.

 

Vriendelijke groeten,

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA