014 63 97 30 info@wzga.be

Update 20/01/2022

Omikron 1

20/01/2022

Beste familie, bewoners en naasten,

 

De cijfers van de besmettingen swingen ondertussen de pan uit en records worden elke dag (jammer genoeg) verpulverd. Ook in Arendonk en in onze organisatie blijven we hiervan niet gespaard.

In onze organisatie verblijven er op campus De Lusthoven momenteel twee bewoners in quarantaine omwille van een besmetting. Alle hoog risicocontacten van deze bewoners zijn ondertussen voor een eerste keer getest en zijn negatief bevonden. Zij zullen voor een tweede keer getest worden op maandag 24/01, we hopen uiteraard allemaal dat ook deze testen negatief zullen zijn.

Acht medewerkers zijn momenteel inactief omwille van een coronabesmetting, 3 medewerkers werkzaam op campus De Lusthoven en 5 medewerkers werkzaam op campus De Vrijheid. Al onze medewerkers dragen nog steeds een FFP2-masker en worden gevraagd de nodige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen correct en consequent toe te passen.

De bezoekregeling en alle andere interne maatregelen blijven ongewijzigd. Omwille van de enorme circulatie van omikron willen we nogmaals het belang van de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen benadrukken. We zetten ze voor u nog even op een rijtje:

  • Draag consequent het mondneusmasker overal in onze organisatie, dus ook op de kamer van de bewoner
  • Bezoek uw dierbare niet met een grote groep mensen en wees voorzichtig met kleinkinderen en jongeren
  • Laat bezoek indien mogelijk buiten doorgaan
  • Pas de regels voor een correcte handhygiëne consequent en correct toe
  • Zorg steeds voor een correcte hoes- en nieshygiëne
  • Kom niet op bezoek wanneer u ziek bent of symptomen vertoont van covid-19. De symptomen door een besmetting met omikron doen vooral denken aan die van een verkoudheid. Een loopneus, hoofdpijn, vermoeidheid, niezen en keelpijn zijn de vijf meest voorkomende symptomen. De symptomen van deze variant verschillen dus met de drie meest gekende symptomen sinds de start van de pandemie: hoesten, koorts en verlies van reuk- en smaakzin. 
  • Zorg voor voldoende ventilatie en verluchting wanneer u op bezoek gaat op de kamer van de bewoner
  • Houd u aan het vooropgestelde test- en quarantainebeleid

 

Hou het veilig en blijf gezond,

Vriendelijke groeten,

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA