014 63 97 30 info@wzga.be

Update 24 december 2021

Kopie van Kopie van Kopie van Kopie van Kopie van voordelige pretparktickets 2

24/12/2021

Beste bewoners, familie en naasten,

 

Gisteren zaten we samen met het outbreakteam in het kader van de nieuwe federale maatregelen en de opkomende omikron variant waarvan we nog niet weten welk effect een besmetting hiermee zal hebben op onze bewoners. We weten dat het met de aankomende feestdagen minder evident is om covid in het achterhoofd te houden maar toch zouden we aan jullie willen vragen om een aantal voorzorgsmaatregelen te overwegen wanneer jullie samen het kerstfeest of nieuwjaar vieren. Zoals aangegeven door het overlegcomité is het raadzaam om een sneltest af te nemen voor aanvang van de festiviteiten bij iedereen die aanwezig zal zijn. Ook willen we vragen om veel directe contacten te vermijden, een mondneusmasker te dragen waar mogelijk en de ruimte waarin de samenkomst zal plaats vinden goed te verluchten.

Intern in de organisatie zullen overkoepelende activiteiten, d.w.z. met de verschillende afdelingen samen, niet meer doorgaan tot het einde van januari. Activiteiten per afdeling blijven uiteraard nog wel steeds georganiseerd worden. De bezoekregeling blijft ongewijzigd en kunnen jullie raadplegen op onze website https://www.wzga.be/covid-nieuws/bezoekregeling-wzga/. We willen vragen om onderstaande richtlijnen correct toe te passen bij een bezoek aan ons woonzorgcentrum:

  • De mondmaskerplicht wordt overal in ons woonzorgcentrum toegepast, dus ook op de kamers van de bewoners.
  • Er wordt extra aandacht gevraagd voor een correcte handhygiëne en een goede hoest- en nieshygiëne.
  • Laat activiteiten buiten plaats vinden wanneer mogelijk.
  • Zorg voor een goede verluchting van de kamer van de bewoner tijdens uw bezoek. Uiteraard zorgen wij op de andere momenten voor voldoende verluchting.
  • Kom niet met teveel personen tegelijk op kamerbezoek.
  • Wanneer u symptomen heeft van covid-19, kom dan NIET op bezoek.

 

Verder ben ik verheugd u te kunnen meedelen dat er momenteel geen quarantainemaatregelen meer lopen voor zowel medewerkers als bewoners.

We wensen jullie warme kerstdagen en alvast een boeiend en fijn 2022,

 

Vriendelijke groeten,

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA