014 63 97 30 info@wzga.be

Update 3 november

Kopie van update 2

03/11/2020

Beste familie, bewoners en naasten,

 

Graag geef ik jullie een stand van zaken in het kader van de covid-19 besmettingen in ons woonzorgcentrum.

 

Op campus De Vrijheid zijn er nog een aantal bewoners preventief getest omwille van symptomen en deze testresultaten waren allemaal negatief. Eén medewerker testte positief, contact tracing en quarantainemaatregelen zijn opgestart. We moeten jammer genoeg ook melden dat we een covid-overlijden te betreuren hebben, we willen de familie en naasten veel sterkte wensen in deze moeilijke periode.

 

Op campus De Lusthoven zijn er gisteren drie bewoners opnieuw getest die symptomen hebben en deze testen zijn vandaag positief terug gekomen. Van deze bewoners wisten we dat deze een hoog-risicocontact hadden met een andere bewoner waardoor deze positieve testen te verwachten waren. Deze bewoners zijn verhuisd naar de afdeling waar alle positief geteste bewoners verblijven en hebben omwille van de quarantaine de afgelopen dagen geen extra risico-contacten gehad.

 

Wat de bezoekregeling betreft kan er op campus De Vrijheid vanaf zaterdag terug bezoek komen in code rood. Dit geldt voor alle afdelingen behalve voor de covid-afdeling. Voor deze laatste kunnen wel de skypegesprekken doorgaan. Hiervoor kan rechtstreeks gebeld worden met de dienst welzijn om dit in te plannen op het nummer 014/28.66.75.

 

Voor campus De Lusthoven kan er vanaf maandag 09/11/2020 ook terug bezoek plaats vinden in code rood bij de negatieve bewoners van de covid-afdeling. Voor de positieve bewoners - die verblijven op een afgesloten gedeelte van deze afdeling – is er nog geen bezoek mogelijk. Voor deze laatste kan een afspraak gemaakt worden om een skypegesprek in te plannen, dit kan op het nummer 014/63.97.35 of 014/28.66.81. Skypegesprekken kunnen om organisatorische redenen enkel doorgaan in de namiddag of avond.

 

De overheid heeft nieuwe maatregelen gecommuniceerd waar duidelijk in omschreven staat dat ook de bewoner vanaf nu een chirurgisch mondmasker dient te dragen tijdens het bezoek. U zal bij binnenkomst aan het onthaal een zakje ontvangen waarin een mondmasker zit en een ontsmettingsdoekje. U hebt uw handen ontsmet bij binnenkomst en kan het mondmasker aan de bewoner geven om op te zetten of u doet dit zelf wanneer de bewoner dit niet kan. Met het ontsmettingsdoekje dat in dit zakje zit, kan u nadien uw handen opnieuw ontsmetten. Het masker afzetten kan door de bewoner zelf en zal door één van onze medewerkers worden weg gegooid. Wanneer u het mondmasker zelf dient af te zetten, kan u uw handen opnieuw ontsmetten met het doekje in het zakje.  U gooit het zakje met inhoud in de vuilbak op de kamer van de bewoner.

Verder staat in de communicatie van de overheid dat de kapster geen werkzaamheden meer mag uitvoeren in ons woonzorgcentrum. Dit geldt ook voor de pedicure, enkel medisch noodzakelijke behandelingen mogen nog uitgevoerd worden en dit door een podoloog in een 1 op 1-contact.

 

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Zorg goed voor uzelf en voor anderen,

 

Vriendelijke groeten,

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA