014 63 97 30 info@wzga.be

Update 31 oktober

Kopie van update 1 v2

31/10/2020

Beste familie, bewoners en naasten,

 

Zoals u weet zijn ondertussen alle bewoners van campus De Lusthoven getest. Ik ben blij u te kunnen melden dat er geen nieuwe besmettingen zijn bij gekomen. Op de afdeling waar de besmettingen zich hebben voorgedaan blijven de bewoners nog in quarantaine, dit geldt ook voor de negatief geteste bewoners van deze afdeling. Zij zullen nog tot en met zondag 08/11/2020 (10 dagen) in quarantaine verblijven en bijgevolg ook geen bezoek kunnen ontvangen. Aan alle andere bewoners wordt gevraagd om nog tot maandag op hun kamer te blijven, daarna kunnen zij de kamer verlaten maar wordt er gevraagd dat zij op hun eigen afdeling blijven. De bezoekregeling voor deze laatste bewoners blijft in code rood.

 

Voor campus De Vrijheid zijn er geen wijzigingen in de situatie. Bewoners blijven in quarantaine tot en met aanstaande vrijdag 06/11/2020 (10 dagen) en kunnen vanaf zaterdag 07/11/2020 terug bezoek ontvangen in code rood.

 

Verder zou ik aan iedereen willen vragen om de afspraken rond de bezoekregeling en het brengen en halen van was en boodschappen te respecteren, zo kunnen onze medewerkers zich ten volle focussen op de zorg voor onze bewoners.

 

Hou het hoofd koel en je hart warm,

 

Vriendelijke groeten,

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA