014 63 97 30 info@wzga.be

Update 5 november

Kopie van update 3

05/11/2020

Beste familie, bewoners en naasten,

 

De situatie in het kader van covid-19 in ons woonzorgcentrum is vandaag besproken op het outbreakteam. Ik geef u graag een stand van zaken van de cijfers en de gemaakte afspraken.

 

Op campus De Vrijheid is er vandaag op Willekom 4 een bewoner positief getest, deze bewoner is verhuisd naar de covid afdeling (Willekom 3). Op die zelfde afdeling zijn er ondertussen 2 medewerkers positief en is er 1 medewerker thuis met ziektesymptomen die wacht op testresultaten. Na alles te hebben afgewogen hebben we beslist dat de quarantaine voor alle bewoners van Willekom 4 verlengd wordt tot en met 10/11/2020. Bewoners van deze afdeling zullen allemaal opnieuw getest worden aanstaande maandag en we verwachten deze testresultaten dinsdag. Wanneer deze allemaal negatief zijn, kan er vanaf woensdag 11/11/2020 opnieuw bezoek toegelaten worden in code rood. De contactpersonen van de bewoners die hier wonen, zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden.

Voor bewoners die wonen op de covid-afdeling zal de quarantaine opgeheven worden wanneer er gedurende 72u geen symptomen meer zijn bij de zieke bewoners. Bezoek kan hier tot dan niet plaats vinden.

Voor alle andere afdelingen (’t Geburt en Luifel) kan bezoek vanaf zaterdag 07/11/2020 doorgaan in code rood. Er kunnen geen tuinbezoeken gepland worden omdat de bewoners nog zeker 1 week op hun eigen afdeling moeten blijven. Daarna zal er een evaluatie van de situatie plaats vinden met het outbreakteam. Skypegesprekken kunnen wel ingepland worden door rechtstreeks contact op te nemen met het team welzijn.

 

Op campus De Lusthoven zijn er 4 bewoners met een positieve test bij gekomen. Deze bewoners wonen op de Beukenlaan aan de kant waar de negatief geteste bewoners verblijven. We hebben deze bewoners verhuisd naar de kant van deze afdeling waar de positieve bewoners wonen. Na het verkrijgen van deze resultaten hebben we meteen alle bewoners van deze gang opnieuw getest. We verwachten hiervan morgen de resultaten. Omdat op deze gang ook 2 medewerkers thuis zijn met ziektesymptomen hebben we beslist om de quarantaine voor deze gang sowieso te verlengen tot en met 10/11/2020. Wanneer de testresultaten bekend zijn, zullen we opnieuw overleggen over het verdere verloop. De contactpersonen van deze bewoners zullen hiervan direct persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

Op alle andere afdelingen zijn er geen positief geteste bewoners bij gekomen, er zijn 2 medewerkers van deze afdelingen thuis met ziektesymptomen die wachten op testresultaten. Als dit zo blijft, kan bezoek blijven doorgaan in code rood. Er kunnen geen tuincontacten gepland worden omdat bewoners nog zeker 1 week op hun eigen afdeling moeten blijven. Daarna zal er een evaluatie van de situatie plaats vinden met het outbreakteam. Skypegesprekken kunnen wel ingepland worden via het reservatiesysteem op onze website.

 

We doen er alles aan samen met onze medewerkers om snel te anticiperen en de situatie zo goed als mogelijk onder controle te houden/krijgen.

 

Hou het veilig en veel goede moed,

 

Vriendelijke groeten,

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA