014 63 97 30 info@wzga.be

Versoepelingen bezoekregeling

update 13 november v3

25/02/2021

Beste bewoners, familie en naasten,

 

Na een succesvolle vaccinatieronde hebben we vandaag in het outbreakteam onze bezoekregeling onder de loep genomen. Hierbij hebben we de kaderrichtlijnen die we vanuit de overheid hebben ontvangen in acht genomen en dit geplaatst naast onze praktische organisatie. We hebben alles zorgvuldig afgewogen en zijn tot de conclusie gekomen dat we kunnen overschakelen van code oranje naar code geel zoals beschreven in onze bezoekregeling. Een aantal zaken dienen we echter aan te passen omwille van de richtlijnen die ons worden opgelegd. Dit betekent concreet:

Code geel:

 • Bezoek is onbeperkt in frequentie, de ingang is open.
 • Bezoek kan doorgaan op de kamer, buiten of thuis.
 • 2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer. Hierin moeten we bijsturen omwille van richtlijnen vanuit het agentschap zorg en gezondheid, er wordt gesteld dat er momenteel 1 bezoeker op de kamer mag.
 • De referentiebubbel die de nationale veiligheidsraad oplegt wordt gehanteerd. Voor onze bewoners betekent dit 2 verschillende contacten die om de twee weken mogen wisselen. Deze 2 contacten mogen niet tegelijkertijd op bezoek komen en er wordt vanuit gegaan dat de bewoner ook het enige contact is van de bezoeker buiten zijn/haar eigen gezin. Buiten mag er samen gekomen worden met een maximum aantal van 4 personen.
 • Was en boodschappen kunnen mee genomen worden naar de kamer.
 • Cafetaria is geopend, bij een bezoek aan de cafetaria gelden de regels van de horeca.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen taken blijven opnemen.

 

De hygiënemaatregelen zoals beschreven in onze bezoekregeling blijven gelden:

 • Houd 1.5m afstand waar mogelijk.
 • Pas handhygiëne correct toe.
 • Pas nies- en hoesthygiëne correct toe. Het dragen van chirurgisch mondneusmasker is verplicht voor bezoekers.
 • Bewoners dragen bij het verlaten van het woonzorgcentrum indien mogelijk een mondneusmasker. Bewoners moeten geen mondneusmasker meer dragen tijdens de bezoekmomenten op de kamer. Bezoekers dienen nog wel altijd een chirurgisch mondneusmasker te dragen overal in ons woonzorgcentrum dus ook tijdens het contact op de kamer.
 • Bezoekers registreren zich bij het betreden van het woonzorgcentrum en op de kamer.
 • De kamer van de bewoner moet ontsmet worden door de bezoeker bij het verlaten van de kamer.
 • Er mag niet onnodig rond gelopen worden in het woonzorgcentrum. De gemeenschappelijke ruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers tenzij anders aangegeven in de kleurcode.
 • De bezoeker heeft de minimumleeftijd van 25.
 • Wanneer de bewoner die u wenst te bezoeken besmet is met het coronavirus kan u niet op bezoek komen tot de quarantainemaatregelen zijn opgeheven.
 • Het woonzorgcentrum kan steeds verlaten worden door bewoners die dit zelfstandig kunnen.
 • De federale overheid kan steeds beslissen andere maatregelen op te leggen. Deze zullen door WZGA steeds strikt en correct opgevolgd worden.

 

Tuincontacten kunnen nog altijd gereserveerd worden voor beide campussen zodat naast de twee bezoekers ook nog andere familieleden en/of naasten op bezoek kunnen komen.

 

Ook intern zijn er versoepelingen:

 • Er kunnen weer activiteiten plaats vinden met meerdere bewoners van verschillende afdelingen. Hierbij worden uiteraard de nodige afstands- en ventilatiemaatregelen in acht genomen.
 • Het kapsalon is terug open voor onze bewoners. Externen kunnen nog niet bij onze kapster terecht.
 • De interne pedicure zal haar werkzaamheden terug opstarten. De externe pedicures kunnen hun dienstverlening momenteel nog niet terug opnemen.

 

Bovenstaande regeling zal ingaan vanaf 01/03/2021.

 

Wij zijn blij deze versoepelingen te kunnen aankondigen, het is een stap dichter naar een normale situatie voor onze bewoners, diens naasten en onze medewerkers. Wij kijken er alvast naar uit en hopen in de komende weken en maanden hierin nog verder te kunnen en mogen evolueren.

 

 

Vriendelijke groeten,

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA