014 63 97 30 info@wzga.be

Belangrijke richtlijnen ivm bezoek

Oproep

25/09/2020

Beste bewoner, familie en naasten,

 

Met de algemene stijging van het aantal besmettingen met COVID-19 in ons land, willen we u er nogmaals attent op maken om zeker alle richtlijnen op te volgen als u een bezoek brengt aan een bewoner van het woonzorgcentrum. 

 

Afspraken:

 • In het kader van de contact tracing vragen we u om uw naam, adres en telefoonnummer door te geven, deze gegevens worden niet voor andere doeleinde gebruikt en zullen na twee weken verwijderd worden.
 • De bezoeker ontsmet bij binnen komen en buiten gaan de handen, herhaal dit zoveel mogelijk om besmetting dmv contactpunten (liftknop, deurklinken,…) te vermijden.
 • Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker is verplicht, de bezoeker voorziet dit zelf.
 • U gaat rechtstreeks naar de kamer van de bewoner, u blijft ofwel op de kamer of neemt de bewoner mee naar buiten.
 • Het is niet toegestaan om rond te wandelen in het WZC.
 • De kamer dient na elk bezoek ontsmet te worden door de familie, materiaal zal hiervoor ter beschikking gesteld worden.
 • De  bewoner en bezoeker vertoonden 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen van Covid-19 en zijn de laatste 14 dagen niet positief getest.

 

 • Indien er geen besmettingen zijn in ons woonzorgcentrum is er geen beperking qua momenten of frequentie van bezoek, we vragen wel om niet op bezoek te komen tijdens de ochtendzorg.
 • Bezoek wordt toegelaten in het woonzorgcentrum en kan bij voorkeur doorgaan buiten of op de kamer. Er worden twee bezoekers tegelijkertijd toegelaten per bezoek per bewoner. Familie en naasten dienen dit goed af te stemmen om te voorkomen dat mensen terug naar huis gestuurd worden.
 • De bezoekers op de kamer hebben de minimum leeftijd van 25.
 • De bezoeker moet niet steeds dezelfde zijn, maar moet zich volgens de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad bevinden in de bubbel van 5.
 • Bewoners zijn vrij om naar buiten te gaan (mee naar huis,…) mits de in acht name van de beschermingsmaatregelen zoals voorgeschreven buiten het woonzorgcentrum.

 

Wanneer bezoek zich niet houdt aan de afspraken kan men steeds de toegang tot het WZC ontzegd worden. WZGA kan altijd beslissen een stap terug te nemen ivm deze bezoekregeling. Ook de Overheid kan steeds aanpassingen doorgeven.

 

Bedankt voor uw begrip.

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur