014 63 97 30 info@wzga.be

Uitnodiging uitwerken bezoekregeling

2

16/09/2020

Beste bewoners en familie,

Binnen WZGA werken we graag een bezoekregeling uit die én warm-menselijk én veilig verloopt. Dat creëert onvermijdelijk een spanningsveld. De uitdaging is te komen tot een bezoekregeling waar zowel de bewoner(s) als de familie zich gelukkig bij voelen. Uiteraard moet deze haalbaar zijn voor de medewerkers en moet de gezondheid en de veiligheid van iedereen worden gerespecteerd. Dat realiseren vraagt onvermijdelijk afwegingen. Afwegingen die vertrekken van de individuele noden van de bewoner(s) en die oog hebben voor de specifieke context van onze voorziening. Transparante en duidelijke communicatie met alle betrokkenen is belangrijk om tot een gedragen en kwaliteitsvolle bezoekregeling te komen. We hebben er vertrouwen in dat elke betrokkene, van directie, over bewoners en hun familie tot de medewerkers, bereid is daar constructief aan bij te dragen. Dat is ook nodig, want het gaat hier om een collectieve verantwoordelijkheid.

We werken daarom graag een toekomstige bezoekregeling samen met de bewoners en families uit. We willen luisteren naar jullie vragen en bekommernissen. Zo kunnen we samen komen tot een bezoekregeling waarbij iedereen zich goed voelt.

Indien u hier samen met ons constructief over wil na denken, dan nodigen we u graag uit op één van volgende momenten:

  • Donderdag 01/10/2020
    • Sessie 1: 19.30u. – 21.30u., campus De Vrijheid, polyvalente zaal
  • Vrijdag 02/10/2020
    • Sessie 2: 10.00u. – 12.00u., campus De Lusthoven, cafetaria
    • Sessie 3: 14.00u. – 16.00u., campus De Vrijheid, polyvalente zaal
  • De momenten zijn niet campus gebonden, u kan inschrijven op een moment naar keuze.

U kan inschrijven door een mail te sturen voor 26/09/2020 met de sessie van uw voorkeur naar: bezoekregeling@wzga.be

Indien u nog vragen hebt kan u steeds contact opnemen met het algemeen onthaal op het nummer: 014/63 97 30

Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen een mooie bezoekregeling zullen kunnen uitwerken binnen het kader dat de overheid aanbiedt! Wij kijken alvast uit naar jullie inbreng.

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA