014 63 97 30 info@wzga.be

Over ons

FUSIE ARENDONKSE WOONZORGCENTRA VORMT BASIS VOOR OPTIMALE ZORG VOOR OUDEREN

De goedkeuring van de fusie tussen het OCMW-woonzorgcentrum Sint Isabella en Woonzorgcentrum De Hoge Heide in Arendonk opent de weg naar een optimale zorg voor de oudere inwoners van Arendonk. Door het samenbrengen van middelen, expertise en mensen komt zorg op maat veel dichterbij. Vanaf 1 juli opereren beide woonzorgcentra onder de vzw Woonzorggroep Arendonk (WZGA).

De fusie van de twee woonzorgcentra is een gevolg van een zorgvuldig traject dat in 2016 werd gestart met een ouderenbehoeftenonderzoek in Arendonk. Daaruit blijkt dat de ouderen van vandaag en die van morgen (de 40-50-jarigen van vandaag) nadrukkelijk vragen naar zorg op maat. Daarnaast primeert ook de wens om in de eigen (dorps)omgeving te blijven en zo lang mogelijk in de eigen woning te wonen, desnoods met zorgverlening aan huis. Als dat niet meer kan, willen de inwoners zorg op basis van hun behoefte, met respect voor de eigen autonomie en hun netwerk.

KMSI DETAILSHOTS 1

LOKALE REGIE

Zoals ook de Vlaamse overheid het wil, heeft de lokale overheid een belangrijke regierol in het ouderenbeleid. Dat betekent dat op gemeentelijk niveau moet worden gekeken welke diensten er nodig zijn, wie die aanbiedt en hoe die op elkaar zijn afgestemd. In Arendonk wordt met overtuiging gekozen voor een netwerkmodel waarbij alle beschikbare professionele diensten, zowel uit de thuiszorg als de semi-residentiële zorg, hun diensten op elkaar afstemmen, met als enige focus het welzijn van de betrokken ouderen. Bij die afstemming zijn ook de niet-professionele hulpverleners, zoals familie en buren, een belangrijke partner.

SYNERGIE

Een sterk aanbod aan woonzorg is een uiterst belangrijk (sluit)stuk van een goed geregisseerde zorg. Het gaat in tegen het belang van de ouderen dat, in tijden waar de middelen schaars zijn, twee woonzorgcentra in een ‘concurrentiepositie’ tegenover elkaar zouden staan. Dat houdt in dat de expertise, de knowhow en de investeringen in infrastructuur worden verspreid. Gelukkig bleek in het traject rond ouderenzorg dat beide Arendonkse woonzorgcentra vanuit eenzelfde basisvisie opereren, vanuit een oprechte bekommernis om het welzijn van de ouderen, hun familie én de medewerkers. Met één sterk gebundeld aanbod kunnen de beperkte middelen veel beter worden ingezet om zo in synergie meer maatwerk te leveren. Dat biedt niet alleen de oudere Arendonkenaren de garantie dat zij meer kans krijgen op zorg op maat. Ook de medewerkers van beide centra kunnen zich op hun sterkste punten profileren en ontwikkelen.

KMSI DETAILSHOTS 2
KMSI DETAILSHOTS 3

1 JULI 2018

Op 1 juli zal de vzw WZGA al operationeel zijn. Voor alle medewerkers van beide centra wordt vertrokken vanuit de garantie dat hun huidige statuut wordt gerespecteerd en gewaarborgd. De statutaire medewerkers van het OCMW-woonzorgcentrum blijven in dienst van het OCMW. Zij worden door het OCMW beschikbaar gesteld aan de vzw. Binnen de nieuwe vzw zal er dan met de vakbonden overlegd worden over een nieuw statuut voor de contractuele medewerkers.

NIEUWBOUW

Over de bewoners leert het studietraject onder andere dat senioren, net als alle burgers, zelf willen (mee)beslissen over hun zorg. Ook dat wordt in de nieuwe organisatie een sterk aandachtspunt. Het spreekt voor zich dat een fusie de continuïteit van de zorg voor de huidige bewoners uitsluitend in gunstige zin mag beïnvloeden. Daarnaast kondigt zich al meteen een eerste grote innovatie aan. Naast Sint Isabella wordt op korte termijn een nieuw paviljoen gebouwd dat specifiek zal focussen op personen met dementie. De nood aan aangepaste zorg voor personen met dementie is bijzonder hoog. Dit project is daar het antwoord op. Het wordt een kleinschalig project waar huiselijke warmte, met voldoende ruimte, de norm is. Het zorgniveau zal ook aangepast zijn aan deze doelgroep. De nood aan deze aangepaste zorg is in Arendonk zeer groot.

KMSI DETAILSHOTS 4
KMSI DETAILSHOTS 5

SAMENREDZAAMHEID

Het nieuwbouwproject is maar één element van een gemeentelijk ouderenbeleid dat zich heel breed moet ontwikkelen. Veel breder ook dan het aanbieden van woonzorgvormen zoals het eengemaakte woonzorgcentrum. Uit het traject ouderenbehoeftenonderzoek blijkt dat de Arendonkenaars heel veel belang hechten aan een blijvende integratie van de ouderen in het dagelijkse leven in de gemeente. Daarom zoekt het lokaal bestuur ook verder naar een netwerkmodel voor de ondersteuning en afstemming van de informele zorg (vrijwilligers, familie, buren, … ) op de professionele zorg (verzorgenden). Samenredzaamheid wordt de norm in de Arendonkse ouderenzorg van morgen!