014 63 97 30 info@wzga.be

Het verhaal van WZGA

tekening zonder tekst2 Aangepast

04/05/2023

Beste bewoner, familie, naaste,

 

Als directie vinden wij het belangrijk om iedereen op de hoogte te houden van de evoluties binnen de exploitatie van WZGA. Diverse elementen hebben momenteel een grote impact op de werking van het woonzorgcentrum en zorgen voor tal van uitdagingen. Sinds de start van de coronacrisis is onze organisatie sterk getroffen door een oversterfte bij zwaar zorgbehoevende ouderen. Hierdoor komt de bezetting van ons woonzorgcentrum onder druk en is de gemiddelde zorgzwaarte van de bewoners gedaald. Bijkomend zijn er historisch gezien in Arendonk een veelheid aan bedden die de druk op de bezettingscijfers vergroot.

De leden van de Algemene Vergadering zullen op 15 mei 2023 een aantal keuzes worden voorgelegd. Er zijn ingrepen op korte termijn vereist die positieve resultaten zullen genereren op lange termijn. Het bestuur heeft in nauw overleg met de directie deze ingrepen uitgewerkt in een algemeen remediëringsplan.

Eén van de ingrepen op korte termijn met een grote impact op onze bewoners en medewerkers zal de eventuele versnelde sluiting zijn van campus De Lusthoven. De 16 bewoners die momenteel verblijven op deze campus krijgen allemaal de kans om bij WZGA (campus De Vrijheid) te blijven wonen. Aangezien WZGA ernaar streeft om steeds belevingsgerichte en kwaliteitsvolle begeleiding te blijven aanbieden aan de bewoners met gekwalificeerde medewerkers zullen ook de personeelsleden van De Lusthoven aan de slag kunnen blijven bij WZGA. Zij zullen worden tewerkgesteld op campus De Vrijheid.  Persoonsgericht werken blijft het motto bij WZGA. De organisatie van de zorg wordt optimaal afgestemd op de wensen van de bewoner, de bewoner en de medewerker staan hierbij centraal.

Wanneer het volledige remediëringsplan wordt goedgekeurd op onze Algemene vergadering zal het plan integraal worden toegelicht. Bewoners en familieleden worden ten gepaste tijde via infovergaderingen op de hoogte gebracht.

Indien u vragen heeft over bovenstaande, kan u hiervoor steeds bij mij of bij Kim Severijns, onze woonzorgmanager terecht.

 

Jij, wij samen, een sterk verhaal.

 

Vriendelijke groeten,

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA