014 63 97 30 info@wzga.be

Over ons

JIJ, WIJ SAMEN, EEN STERK VERHAAL

Sinds 1 juli 2018 is de fusie van de Arendonkse woonzorgcentra tot Woonzorggroep Arendonk (WZGA) een feit!

De werking van beide woonzorgcentra wordt op elkaar afgestemd en onze organisatie werkte een mooie missie en visie uit waarin de bewoner centraal staat. Met als kernwaarden PASSIE - MEDELEVEN - NABIJHEID - GELIJKWAARDIGHEID.

De ouderen van vandaag en die van morgen (de 40-50-jarigen van vandaag) vragen nadrukkelijk naar zorg op maat. Daarnaast primeert ook de wens om in de eigen (dorps)omgeving te blijven en zo lang mogelijk in de eigen woning te wonen, desnoods met zorgverlening aan huis. Als dat niet meer kan, willen de inwoners zorg op basis van hun behoefte, met respect voor de eigen autonomie en hun netwerk.

 

EIGEN REGIE

Binnen WZGA behouden alle bewoners de regie over hun eigen leven. Wanneer nodig, gaan we samen met bewoners en diens omgeving in dialoog om de zorg aan te passen aan de wijzigende levensomstandigheden.

‘Eigen regie’ verwijst naar een globaal gevoel van controle over de eigen omgeving en levensomstandigheden. Een hoog gevoel van regie draagt bij tot belangrijke gezondheidsvoordelen op latere leeftijd. Het gevoel dat bewoners zelf de situatie onder controle hebben, verbetert het psychologisch welzijn. Een verhoogd gevoel van regie zorgt ervoor dat bewoners hun gezondheid zelf als beheersbaar ervaren. Hierdoor nemen ze een grotere verantwoordelijkheid op om tegemoet te komen aan hun eigen noden op het gebied van gezondheid.

Oudje koppel Aangepast 1
oudje5 Aangepast 1

AUTONOMIE

Autonomie is in WZGA een persoonlijk recht om beslissingen te nemen volgens eigen waarden.  Bewoners mogen zelf bepalen wat zij vinden dat het beste is. Met autonomie bedoelen we dus het vermogen tot zelfbeschikking, zelfexpressie en keuzevrijheid zonder beperking van anderen. Dit zijn essentiële vereisten voor het gevoel van controle over het eigen leven.  Hoewel bewoners vaak afhankelijk zijn, moet het recht op autonomie gegarandeerd blijven aangezien er geen verband bestaat tussen de behoefte aan zorg en het vermogen van de persoon om beslissingen te nemen over zijn eigen leven.

KWALITEIT VAN LEVEN

Kwaliteit van leven staat binnen WZGA centraal. Het gaat hierbij over de beleving van bewoners van hun functioneren op fysiek, psychisch, omgevings- en sociaal gebied. We trachten daarom in te spelen op het levensverhaal, mogelijkheden en verwachtingen van de bewoners. De dienstverlening is flexibel en waar kan op maat. 

oudje6 Aangepast
oudje4 Aangepast 1

OPEN HUIS

WZGA staat voor een open huis zodat de band met diegenen die onze bewoners het meest dierbaar zijn, kan worden verder gezet. Het is ons streven dat bewoners kunnen wonen op een plek waar ze graag zijn, veilig, met respect voor privacy, geborgen en goed omkaderd in de zorg.