014 63 97 30 info@wzga.be

Opvolging remediëringsplan

1Website v2

12/10/2023

Beste bewoners, familie en naasten,

 

Zoals jullie allemaal weten, zijn we binnen onze organisatie bezig met de uitvoering van het remediëringsplan, opgesteld om onze organisatie terug financieel gezond te maken en te houden. Tijdens onze infosessies in mei en juni jongstleden hebben we alle stappen van dit plan uitvoerig uitgelegd en toegelicht.

Eén van de stappen die we reeds gezet hebben is het sluiten van campus De Lusthoven. Dit is ondertussen volledig achter de rug; alle bewoners en personeelsleden werken of wonen op Vrijheid of Bellekens en hebben hun weg daar gevonden. Deze week zijn de laatste spullen verwijderd uit de gebouwen en zullen we de deuren daar definitief sluiten.

Een andere maatregel in dit plan is het opmaken van een dagprijsdossier. Dit dossier is afgelopen maandag voorgelegd op de gemeenteraad en aldaar goed gekeurd. Het dossier is dan ook deze week bij het agentschap Zorg en Gezondheid kunnen ingediend worden. Ook op onze Algemene Vergadering zal dit dossier nog ter bespreking en goedkeuring worden geagendeerd.

Wanneer zowel het agentschap als onze Algemene Vergadering akkoord kunnen gaan met dit dossier zullen de nieuwe dagprijzen aan jullie gecommuniceerd worden, welke dan aangerekend zullen worden vanaf januari 2024. Voor bewoners die al in ons huis wonen, geldt er een dagprijsbescherming. Dit betekent dat de prijzen maximaal met 5€/verblijfsdag kunnen stijgen telkens tijdens een periode van 6 maanden en dit tot de nieuwe dagprijs bereikt is. Voor nieuwe bewoners zal meteen de nieuwe dagprijs aangerekend worden.

Indien er nog vragen zijn, mag u deze uiteraard altijd stellen. U kan hiervoor terecht bij zowel mezelf, onze woonzorgmanager Kim Severijns als onze coördinator portaal Wendy Verheyen.

 

Vriendelijke groeten,

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA