014 63 97 30 info@wzga.be

Nieuwe News Article

stavaza 1

07/02/2022

Beste bewoners, familie en naasten,

 

In eerdere communicatie hebben we aan jullie mee gedeeld dat de opleverdatum van Bellekens 28 februari zou zijn. Jammer genoeg is er extra vertraging opgetreden welke het gevolg is van het feit dat de aannemer DCA er niet in lukt om het gebouw binnen de vooropgestelde termijn te realiseren.  De opleverdatum wordt door de aannemer DCA verschoven naar vrijdag 08 april waardoor de ingebruikname dus ten vroegste zal plaats vinden op maandag 09/05. We hopen samen met jullie dat dit de laatste keer is dat we de ingebruikname moeten verschuiven maar kunnen hierover geen garanties geven, dit hangt af van de voortgang van de bouwwerken.  

 

Omwille van bovenstaande zal onze opendeurdag doorgaan op zondag 8 mei in plaats van op zondag 20 maart. We hopen u hier uiteraard te mogen verwelkomen.

 

Vriendelijke groeten,

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA